Waarom ik in Jezus geloof


Waarom ik in Jezus geloof: Een getuigenis.

Door: Raymond Robart, mei 2024

In een wereld vol van vragen en twijfels is het soms belangrijk om terug te keren naar de kern van ons geloof en de redenen waarom we geloven wat we geloven. Voor mij is het geloof in Jezus Christus een bron van kracht, hoop en betekenis in mijn leven geworden. In deze getuigenis deel ik graag mijn persoonlijke reis naar het geloof en waarom ik ervoor heb gekozen om Jezus te volgen.

De zoektocht naar betekenis

Mijn reis naar het geloof begon als een sluimerend verlangen naar iets groters dan mezelf, zelfs in tijden van ongeloof en scepsis. Ondanks mijn aanvankelijke afwijzing van religie, voelde ik diep van binnen een leegte die niet gevuld kon worden door wereldse genoegens. Het was pas toen ik mijn diepste dal bereikte, verloren en wanhopig, dat ik besefte dat er meer moest zijn dan wat ik kon zien of aanraken.

Een ontmoeting met genade

Het dieptepunt in mijn leven, bij dit schrijven zo’n 16 jaar geleden, bracht me tot een moment van radicale ommekeer, een keerpunt waarop ik mezelf overgaf aan gebed en overgave. Tot mijn verbazing en verwondering werd mijn gebed verhoord, en ontving ik een onverwachte zegen die mijn leven voorgoed veranderde. Deze ervaring van genade en herstel opende mijn hart voor de boodschap van Jezus en deed me beseffen dat er een liefdevolle en zorgzame God was die mijn leven leidde.

Het teken van het kruis

Een cruciaal moment in mijn geloofsreis kwam toen ik een onverwacht teken ontving in de vorm van een kruis, dat me recht in de ogen staarde op een moment dat ik het het meest nodig had. Dit teken van God’s aanwezigheid en leiding was het laatste duwtje dat ik nodig had om mijn leven aan Jezus toe te wijden en Hem als mijn Heer en Verlosser te erkennen.

Wat gebeurde er?

Doordat het onmogelijke na gebed toch gebeurde, was ik in de gelegenheid om mijzelf weer te voorzien van een dak boven m’n hoofd. Op het moment dat ik hiervoor bij een makelaar mijn handtekening zette, liep er buiten langs het pand van de makelaar een voor mij volkomen onbekende man met (vermoedelijk) reclame materiaal te slepen. Dit was in de vorm van een kruis. Ik denk dat het een best wel onhandelbaar kruis was, want hij stopte vol in mijn zicht om het kruis te herpositioneren zodat hij het weer verder kon slepen. Dit knipoog van God was voor mij het laatste zetje wat ik nodig had om Christen te worden. Ik ben zo wijs geweest om er een foto van te maken, zodat ik anderen kan laten zien dat dit niet aan mijn fantasie is ontsproten. Meteen de dag daarna heb ik het een en ander gedeeld met de voorganger van een kerk in Haarlem, met wie ik enige weken daarvoor al contact had gekregen. Niets is toeval 😉 Twee maanden later ben ik gedoopt.

Groei en dienstbaarheid

Sindsdien heeft mijn geloof in Jezus me geleid tot een diepere betrokkenheid binnen de christelijke gemeenschap, waar ik de vreugde van liefdevolle dienstbaarheid heb ervaren. Door te luisteren, te ondersteunen en anderen te helpen, heb ik niet alleen mijn eigen geloof versterkt, maar ook de banden van broederschap en liefde binnen de gemeenschap verdiept.

Een leven van betekenis

Voor mij is het geloof in Jezus niet alleen een persoonlijke overtuiging, maar ook een levenswijze die mijn hele wezen doordringt. Het heeft me geleerd om tevreden te zijn met wat ik heb, om anderen lief te hebben zoals ik zelf liefgehad wil worden, en om een instrument van Gods liefde en genade te zijn in de wereld om mij heen.

In deze reis van geloof heb ik ontdekt dat het ware rijkdom ligt in geestelijke vervulling en in het delen van Gods liefde met anderen. Moge mijn verhaal een bron van inspiratie zijn voor degenen die op zoek zijn naar betekenis en hoop in hun eigen leven, en moge het de weg wijzen naar de vrede en vreugde die alleen te vinden zijn in een leven gewijd aan Jezus Christus.

Heeft u naar aanleiding van mijn getuigenis behoefte aan een gesprek of bent u gewoon nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met mij op via raymond@robart.nl of via het contactformulier op deze website.