Welkom op mijn website. Mijn naam is Raymond Robart, geboren in Heemskerk, maar tegenwoordig woon ik in de mooiste stad van Nederland, namelijk Haarlem, gelegen aan het Spaarne. Deze website toont een kleine indruk van mijn hobby. Op 17 jarige leeftijd kocht ik mijn eerste camera, een spiegelreflex van het merk Yashica. Daarmee heb ik mijzelf, geheel autodidact, leren fotograferen. Diverse camera's, waaronder Olympus, Leica en Hasselblad passeerden de revue. Uiteindelijk ben in digitaal gaan fotograferen met Canon. De afgelopen 10 jaren heb ik digitaal gefotografeerd met een Sony Mavica, diverse Canon SX pocketcamera's en mijn trouwe Canon 350D. De meeste foto's die u in mijn portfolio kunt zien, zijn met deze camera's gemaakt, maar enkelen ook met een iPhone! Daarnaast hebben vrijwel alle foto's een bewerking ondergaan in Photoshop en soms ook in andere applicaties. Met deze combinatie van digitale fotografie en fotobewerking heb ik in de loop der jaren mijn eigen stijl kunnen ontwikkelen. Nog steeds ontdek ik daarbij weer nieuwe handigheden die ik dan vervolgens weer toepas in mijn werk. Mijn competenties liggen vooral in de modelfotografie, stillevens, spontane fotografie en trouwreportages.

 

Welcome to my website. My name is Raymond Robart, born in Heemskerk and now living in the most beautiful city in the Netherlands, namely Haarlem, located at the river Spaarne. This website shows a small impression of my hobby. At age 17 I bought my first camera, a mirrorreflex of the Yashica brand. I learned myself, entirely self-taught, the art of photography. Several cameras including Olympus, Leica and Hasselblad passed in review. Ultimately I went into digital photography with Canon. The last ten years I digitally photographed with a Sony Mavica, various Canon SX pocket cameras and my faithfully Canon 350D. Most of the photos you can see in my portfolio are made with these cameras, but some also with an iPhone! In addition, almost all pictures have been processed in Photoshop and sometimes also in other applications. With this combination of digital photography and photo editing, I've developed my own style throughout the years. I'm still discovering new skills I could subsequently use in my work. My skills mainly lie in model photography, still life, spontaneous photography and wedding photography.

 

Bienvenue sur mon site. Je m'appel Raymond Robart. Je suis né à la ville Heemskerk et maintenant j'habite en Haarlem, la plus belle ville des Pays-Bas, situé à la rivière Spaarne. Ce site donne une petite impression de mon hobby. À l'age de 17 ans, j'ai acheté mon premier photo camera, un mirrorreflex de la marque Yashica. Je me appris, entièrement autodidacte, l'art de la photographie. Plusieurs caméras dont Olympus, Leica et Hasselblad passés en revue. Finalement, je suis allé dans la photographie digital avec Canon. Les dix dernières années, je photographiés digital avec un Sony Mavica, différentes caméras de poche Canon SX et mon Canon 350D fidèlement. La plupart des photos que vous pouvez voir dans mon portefeuille sont fabriqués avec ces caméras, mais certains aussi avec un iPhone! En outre, presque toutes les images ont été traitées dans Photoshop et parfois aussi dans d'autres applications. Avec cette combinaison de la photographie digital et retouche digital, je ai développé mon propre style à travers les années. Je suis toujours découvrir de nouvelles compétences que je pourrais ensuite utiliser dans mon travail. Mes compétences se trouvent principalement dans la photographie de modèle, la vie toujours, la photographie spontanée et la photographie de mariage.

Flag Counter

© Raymond Robart - 2015, 2016, 2017, 2018
Deze website en alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.